logo

SLAVONIC PROTEIN d.o.o.

Treatment and disposal of non-hazardous waste