logo

Usluge međunarodnog transporta robe i putnika

U ponudi za usluge međunarodnog transporta robe i putnika se nalazi 70 dobavljača

KONČAR d.d.

Fallerovo Šetalište 22, Zagreb

PEEM d.o.o.

Dukićeva 13, Pula

BO.PROM d.o.o. u likvidaciji

Tućanova 21, Zagreb

LEKO d.o.o.

Frankopanska 2/2, Zagreb

ŠKVERIĆ d.o.o. u stečaju

Kornatska 2, Biograd Na Moru

STRAVIANA d.o.o.

Braće Radića 2, Našice

MILAGRO d.o.o.

Perjavica 76/a, Zagreb

CACULA d.o.o.

Braće Radića 9, Našice

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

Carrarina 6, Pula

SUNČANA STAZA d.o.o.

Sisplac 31, Pula

COMMO d.o.o.

Valturska 60, Pula

PERMOTO d.o.o.

Labinska 10, Pula

WILIM TURIST d.o.o.

Indije 1, Banjole

MARYMAT d.o.o.

Bunarska 29, Pula