logo

Uklanjanje i održavanje građevina

U ponudi za uklanjanje i održavanje građevina se nalazi 22 dobavljača

ZVIJEZDA JADRANA d.o.o.

Volme 135, Banjole

ŠKARDA d.o.o. u stečaju

Svetvinčenat 20, Svetvinčenat

RED ROCK d.o.o.

Ulica Petra Studenca 2, Rovinj

LEONELA d.o.o.

Volme 161, Banjole

A. E. R. SERVIS d.o.o.

Volme 161, Banjole

A. Š. GRUPA d.o.o.

Istarska 36, Pula

ADRIA AGRIKULTURA d.o.o.

Stankovićeva 26, Pula

NOVI SVIJET d.o.o.

Mletačka 12, Pula

JAGRO TURIST d.o.o.

Glavica 34, Banjole

PLAVOZELENO d.o.o.

Facchinettijeva 13, Pula

POD. BOJ. d.o.o.

Selo 181, Premantura

TEMPORAMA d.o.o.

Čimulje 4, Banjole

INTER ISTRA d.o.o.

Bijažići 10, Štokovci

NYMPHAEA d.o.o.

Viška 16, Pula

GRAPEN d.o.o. u likvidaciji

Volme 161, Banjole