logo

Popravak i održavanje brodova i čamaca

U ponudi za popravak i održavanje brodova i čamaca se nalazi 524 dobavljača

SI-MONT GRUPPE d.o.o.

Varaždinska 46, Gornje Vratno

TSI d.o.o.

Splitska 2, Rijeka

VENTUM MARIS d.o.o.

Štafilićkih težaka 34, Kaštel Štafilić

SIGNIFICO d.o.o.

Domovinskog rata 62, Podstrana

AUTOSERVIS GO d.o.o.

Ivana Grpca Strinina 12, Rijeka

PERFECT CLEAN d.o.o.

Mavri 17/7, Marčelji

NAVIELEKTRO d.o.o.

Arčaninova ulica 5, Kraljevica

REKTOR d.o.o.

Ribarska 4, Rijeka

METIS d.d.

Kukuljanovo 414, Kukuljanovo

MARBER d.o.o.

Biškupi 8, Viškovo

REMSS d.o.o.

Stjepana Radića 70, Majerje

MCP KRK d.o.o.

Tina Ujevića 10, Krk

HONDO d.o.o.

Zarečje 37, Zarečje

PIJOLE-G d.o.o.

Đurkovići 20, Đurđekovec

DIONIS d.o.o.

Priljevo 243, Vukovar