logo

Iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car usluge svih vrsta), plovnih objekata, čuvanje i održavanje plovnih objekata, usluge skipera i dr.

U ponudi za iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car usluge svih vrsta), plovnih objekata, čuvanje i održavanje plovnih objekata, usluge skipera i dr. se nalazi 69 dobavljača

KNORR d.o.o.

Vodnjanska cesta 51/B, Fažana

ZVIJEZDA JADRANA d.o.o.

Volme 135, Banjole

ŠKARDA d.o.o. u stečaju

Svetvinčenat 20, Svetvinčenat

ROSSA ING. d.o.o.

Volme 212, Banjole

ROSITA d.o.o.

Volme 209, Banjole

TOWER INVESTMENT d.o.o.

Strossmayerova 16, Rijeka

BOLLES - ISTRAFRIGO d.o.o.

De Franceschijeva 29, Pula

RED ROCK d.o.o.

Ulica Petra Studenca 2, Rovinj

M. C. YACHTING d.o.o.

Kavrerski put 19, Pula

KUZMA-TISAJ d.o.o.

Kašćuni 53 A, Pula

LEONELA d.o.o.

Volme 161, Banjole

A. E. R. SERVIS d.o.o.

Volme 161, Banjole

A. Š. GRUPA d.o.o.

Istarska 36, Pula

ADRIA AGRIKULTURA d.o.o.

Stankovićeva 26, Pula

NOVI SVIJET d.o.o.

Mletačka 12, Pula