logo

Djelatnost organiziranja sajmova, izložbi, kongresa, koncertnih priredbi i drugih skupova

U ponudi za djelatnost organiziranja sajmova, izložbi, kongresa, koncertnih priredbi i drugih skupova se nalazi 13 dobavljača

SIGHTS DIGITAL d.o.o.

Hrvatske Republike 17/b, Osijek

SMART Counselling d.o.o.

P. Pejačevića 19, Osijek

UNI-TEL d.o.o. " u stečaju "

Janiševac II 14, Slavonski Brod

BIO-SAN d.o.o.

J. Huttlera 7/A, Osijek

INFA AB d.o.o.

Kralja Zvonimira 15, Čazma

TRAILER SQUAD j.d.o.o.

Vijenac Ivana Meštrovića 14, Osijek

BIO HEALTH d.o.o.

J. Huttlera 7/A, Osijek

ZELA d.o.o.

Vlahe Paljetka 5, Bjelovar

STUDIO 92

Vlaška 92, Zagreb

SIGN IN d.o.o.

Ulica Javora 13, Osijek

PROFECTO d.o.o.

Voćarska ulica 16, Čazma

PROFERO j.d.o.o.

Voćarska ulica 16, Čazma