logo

Sabina Lalić

Representative

PROJEKT-INVEST j.d.o.o. u stečaju

Pape Ivana Pavla II 9, Đakovo
Sabina Lalić is Representative

VALIZOR j.d.o.o. u stečaju

Brodarci 2/J, Karlovac
Sabina Lalić is Representative