logo

Sabina Lalić

Representative

VINO TRANSPORT d.o.o. u stečaju

Oreškovićeva 8/1, Zagreb
Sabina Lalić is Representative

DRVOREZAC-UZGOJ d.o.o. u stečaju

Križnog puta 20, Zagreb
Sabina Lalić is Representative

PROJEKT-INVEST j.d.o.o. u stečaju

Pape Ivana Pavla II 9, Đakovo
Sabina Lalić is Representative

Ispod Sunca d.o.o. u stečaju

Davora Zbiljskog 2, Zagreb
Sabina Lalić is Representative

VALIZOR j.d.o.o. u stečaju

Brodarci 2/J, Karlovac
Sabina Lalić is Representative

PBI-INVEST d.o.o. u stečaju

Langova 21, Samobor
Sabina Lalić is Representative

MIRCEA ION j.d.o.o. u stečaju

Varaždinska 65, Sesvete
Sabina Lalić is Representative

EL.ROGI j.d.o.o. u stečaju

Kralja Tomislava 147, Vukojevci
Sabina Lalić is Representative