logo

Petar Karlović

CEO

PROIZVODNJA MESA d.o.o.

Matije Gupca 15, Đakovo
Petar Karlović is CEO