logo

Katica Beraković

CEO

AUTO CENTAR BRZI j.d.o.o.

Ulica Hrvatskih velikana 53, Oprisavci
Katica Beraković is CEO