logo

Aid Terzić

CEO

MALA FIRMA d.o.o.

Podbrežje XI. 3, Zagreb
Aid Terzić is CEO